Livrare gratuită în Italia, SUA și Canada

ÎNTOTDEAUNA LIVRARE GRATUITĂ ÎN ITALIA - GRATUIT ÎN EUROPA Peste 150 €

Politica de Confidențialitate

Această pagină descrie metodele de prelucrare a datelor personale ale utilizatorilor care consultă site-ul web JOY SpA.

Informațiile sunt furnizate în temeiul art. 13 și 14 din Reg. UE - Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal pentru cei care interacționează cu serviciile web al JOY SpA  accesibil electronic de la adresa www.pantheonparfum.com și corespunzător paginii inițiale, pagina de pornire, a site-ului oficial al aceleiași.

Aceste informații sunt furnizate exclusiv pentru acest site și nu pentru alte site-uri web care poate fi consultat de utilizator prin legătură.

„PROPRIETARUL” TRATAMENTULUI

După consultarea acestui site, pot fi prelucrate date referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile.
JOY SpA, Via del Lavoro, 13, 61045 Pergola (PU), număr TVA 03955960400.

E-mail de contact al proprietarului: info@joyperfumeproject.com

TIPUL DE DATE PRELUCRATE

Date de navigare

 

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Această informație nu este colectat pentru a fi asociat cu identificate, dar prin însăși natura lor, ar putea, prin prelucrarea și asociere cu datele deținute de terți, permit utilizatorilor să fie identificate.

Această categorie de date include adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele din notația URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) a resurselor solicitate, ora cererii, metoda utilizat la trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și IT mediul utilizatorului.

Aceste date sunt utilizate în scopul unic de a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili responsabilitatea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva site-ului: cu excepția acestei posibilități.

Date furnizate voluntar de către utilizator

Prin consultarea site-ului, există posibilitatea ca utilizatorul să trimită e-mailuri opționale, explicite și voluntare la adresele de e-mail indicate.

Aceste acte voluntare implică achiziționarea ulterioară a datelor cu caracter personal introduse voluntar de către utilizator.

SCOP ȘI BAZE JURIDICE CONEXE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Datele personale ale utilizatorului, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar, vor fi prelucrate de JOY SpA  într-un mod legal, corect și transparent față de dvs. și într-un mod de a garanta o securitate adecvată a acestuia în următoarele scopuri:

  • gestionarea site-ului web JOY SpA, inclusiv întreținerea sa obișnuită și extraordinară: condiția legalității este necesitatea de a urmări interesul legitim (protecția activelor societății) al JOY SpA, în conformitate cu art. 6, p. 1, l. f) de reg. (EU);
  • protecția activelor companiei de către JOY SpA, inclusiv gestionarea și întreținerea site-ului: condiția legalității este necesitatea urmăririi interesului legitim (protecția activelor companiei) a JOY SpA, în conformitate cu art. 6, p. 1, l. f) de reg. (EU).

 

Destinatarii datelor

În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale efectuată de JOY SpA  în scopurile enumerate mai sus, destinatarii datelor dvs. personale pot fi:

  • orice angajați, colaboratori și / sau acționari ai JOY SpA, în calitate de persoane responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea gestionării solicitărilor dumneavoastră, după cum este necesar pentru prestarea serviciilor solicitate de dvs. de la JOY SpA: se specifică că aceste subiecții care sunt instruiți în mod corespunzător cu privire la măsurile adecvate care trebuie luate cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
  • subiecte externe structurii noastre organizaționale, cum ar fi - cu titlu de exemplu - tehnicienii site-ului web, în ​​calitate de manageri ai prelucrării datelor cu caracter personal, pentru a gestiona site-ul web, inclusiv gestionarea și întreținerea ordinară și extraordinară a acestora: se specifică că acești subiecți sunt legați de JOY SpA  printr-un contract specific care prevede adoptarea măsurilor adecvate pentru a garanta protecția datelor cu caracter personal care le-au fost încredințate.

 

DREPTURILE PĂRȚILOR INTERESATE

Părțile interesate au dreptul de a obține de la JOY SpA, în cazurile prevăzute, accesul la datele lor personale și corectarea sau anularea acestora sau limitarea prelucrării care le privește sau de a se opune prelucrării (articolele 15 și următoarele). din Regulament). Partea interesată își poate exercita drepturile făcând o cerere specifică către JOY SpA  la adresa de e-mail info@joyperfumeproject.com

DREPTUL DE PLÂNGERE

Părțile interesate care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care se referă la acestea efectuate prin intermediul acestui site încalcă prevederile Regulamentului au dreptul de a depune o plângere la Garant, astfel cum se prevede la art. 77 din regulament în sine sau pentru a prelua funcții judiciare corespunzătoare (articolul 79 din regulament).

Acest site este dezvoltat de Joy-Digital, noua unitate de afaceri Joy SpA, cu designul grafic ma: design. Mulțumiri lui Pierluigi, Andrea, Simone, Monica și Massimiliano.

Rotiți ecranul vertical pentru a continua navigarea